صنایع خوراکی

استیک
ان هگزان دارویی
اسید فسفریک
اسید آسکوربیک (ویتامین ث)
پودر ژلاتین
انواع ویتامین
ضد کپک
اسید سیتریک
تری پلی فسفات سدیم

سود پرک و مایع
گوآرگام
ا.د.ت.ا (2و4)
گلیسرین
لانولین
جوش شیرین
اسید استئاریک
(20 و 24) P.V.A
اوره

آب اکسیژنه
زانتانگام
لستین
تری سیترات سدیم
آب مقطر
ایزو پروپیل الکل
مونوپروپیلن گلایکول
سوربیتول
پودر خامه و کاکائو
نگهدارنده